La secció d’Aspirants    

La Secció d’Aspirants constitueix el planter de la Germandat, d’on sortiran els futurs germans i maries del calvari. Actualment, entre nens i nenes, el nombre d’inscrits volta els 200, xifra que té alts i baixos en quedar limitada per l’edat la pertinença a la secció. La majoria de les baixes són produïdes pel pas al grup corresponent un cop complerts els 16 anys.

Quan es creà la Germandat, s’especificava que per a ser-ne membre calia tenir 14 anys i no s’indicava de quina manera els menors en podien formar part. Ara bé, encara que no es fa referència enlloc a una secció o a un grup d’aspirants, sí que pot dir-se que els menors assistien a la processó, ja que es conserven alguns comprovants de despeses o algunes referències a la premsa local com la de l’any 1904, on s’indica que el Natzarè era acompanyat pels nens amb el seu penó, i en dóna els noms dels portants. L’any 1906 hi ha una anotació al llibre de caixa relativa al pagament de la confecció del penó-estendard dels nens. De l’any 1922 hi ha un document que detalla el nom dels nens assistents a la processó.

En els estatuts de l’any 1941, any en que la secció fou organitzada i constituïda, ja s’indica que seran aspirants els menors d’entre 8 i 15 anys. Tanmateix, com ha passat i segueix passant, són molts els aspirants apuntats quasi en el moment de nàixer. Aquesta possibilitat quedà fixada l’any 1950, en què tingué lloc la modificació d’alguns dels articles dels estatuts, com el que feia referència a l’edat. Amb la nova redacció s’estableix que seran aspirants els menors de 16 anys i que es denominaran socis de número els majors de 16 anys, edat que encara avui es manté per a passar a ser germà o maria del calvari.

Els aspirants són els encarregats d’obrir les files natzarenes al darrera del penó de la Germandat i dels guions duts per membres de la mateixa secció. Membres de la secció són els portadors del coixí on reposa el Sant Crist en la desfilada processional del Dimarts Sant. Al llarg dels dies sants, s’ha de constatar la bona representació d’aspirants en tots i cadascun dels viacrucis que organitzen les altres entitats de la Setmana Santa tarragonina.

La Germandat té integrat a la secció un cor musical que, des de la seva creació l’any 1994, participa amb els seus cants en els diferents actes que organitza la Germandat. També amb la idea de fomentar l’esperit de germanor, un cop passada la Setmana Santa té lloc el dia de l’aspirant, en el decurs del qual, després de la clàssica xocolatada, es duen a terme diversos actes d’esbarjo i entreteniment destinats exclusivament als aspirants i als seus familiars més joves.