El Cor d’Aspirants de la Germandat    

La Germandat compta amb un cor format per uns 30 aspirants que participa en els diferents actes organitzats per l’entitat o per d’altres associacions, tant de la Setmana Santa com d’altre tipus.

La seva creació fou conseqüència directa dels moments d’eufòria i empenta que la Germandat vivia als inicis de la dècada dels anys 80, els promotors foren el Sr. Rafel Tatay i el Sr. Josep Queralt (vocal general d’activitats i vocal d’aspirants, respectivament), els quals cercaren el nombre necessari de nens i nenes que havien d’integrar-lo, així com el lloc dels assajos i la persona idònia per formar i dirigir el cor.

Diverses gestions realitzades amb Mn. Rué, aleshores consiliari de la Germandat i rector de Sant Francesc, i amb els col·legis de Saavedra i Pau Delclòs, feren possible la primera sortida del cor, el Dimarts Sant de l’any 1984, amb la presència de 21 aspirants. La direcció anà a càrrec de la Sra. Montserrat Plana, i fou possible gràcies a la inestimable col·laboració del Sr. Joan-Josep Fernández Plaza, director del Cor l’Àncora i persona de dilatada experiència en aquest camp.
Al llarg dels anys les vivències han estat moltes i molts són els aspirants que han passat pel cor. A més a més de les dues persones esmentades anteriorment, hem de fer referència a les altres que també han dirigit el cor: la Sra. Collado (1986 i 1987), la Sra. Maria del Mar Veira (1988) i la germana Guadalupe, de l’orde de les carmelites descalces de Tarragona (a partir de 1989).

El cor d’aspirants, a banda de participar en els actes que la Germandat organitza i d’acompanyar els nostres passos, ha participat en altres actes de la Setmana Santa com l’adoració del Sant Crist de la Sang el Divendres Sant de diversos anys, el Rosari del Dolor del Dimecres Sant, o en d’altres actes de caire més festiu a la catedral de Tarragona, a l’església de Sant Agustí, a l’església de Creixell, al Col·legi Pau Delclòs, a la Mostra anual de cors infantils, etc.