Els abanderats i els cordonistes    


abanderats i cordonistes dels anys 1903 al 1919  

1903
Sr. José M. Pujol
Sr. Francisco de P. Canals i Sr. Fernando Cervera
1904
Sr. José Prat
Sr. Enrique Mir i Sr. José Sevil
1905
Sr. José Prat, Alcalde de Tarragona
1906
Sr. Ramon Salas Ricomà, Fundador i President de la Germandat
Sr. Cuchillo i Sr. Vicens
1907
El Marqués de Griny
Sr. Ignacio Batlle i Sr. Ricardo de Vilallonga
1908
Sr. Enrique Mir, Jutge Municipal de Tarragona
Sr. Ruiz Porta i Sr. Cuchillo
1909
Sr. Luis Corsini, Enginyer en Cap d’Obres Públiques
Sr. Ganoral i Sr. Pujol
1910
Sr. Juan Bofill
1911
Sr. Emmanuel Vicens
1912
Sr. José Cuchillo
Sr. Corsini i Sr. Prat
1913
Sr. Juan Bofill
Sr. Enrique Mir i Sr. S. Cervera
1914
Sr. Diego Gómez
Sr. Ricardo de Vilallonga i Sr. S. Cervera
1915
Sr. Manuel Font
Sr. Mir i Sr. Batlle
1916
Sr. Roberto Guasch, Alcalde de Tarragona
Sr. Luis Corsini i Sr. Manuel de Peñarrubia
1917
Sr. Antonio de Veciana, Diputat a Corts
Sr. Antonio Holguera i Sr. Martín Güell
1918
Sr. Monteverde, Regidor de l’Ajuntament de Tarragona
Sr. Luis Soler i Sr. Manuel de Peñarrubia
1919
Sr. Cabestany, Enginyer en Cap d’Obres Públiques
Sr. Diego Gómez i Sr. José MĒ Pujol

abanderats i cordonistes dels anys 1920 al 1939 inici full

1920
Sr. Luis Soler
Sr. Rodolfo Roca i Sr. Lorenzo de Cereceda
1921
Sr. Ramón de Morenes, Comte de l’Asalto i Gran d’Espanya
Sr. José Prats Prats i Sr. Antonio Musolas
1922
Sr. José Prats Prats, Diputat Provincial
Sr. Martín Güell Brunet i Sr. Sertorio Alaix,
consignatari de Vaixells
1923
Sr. Marqués de Muller
Sr. Enrique Mir i Sr. Antonio Musolas
1924
Sr. Martín Güell Brunet
Sr. Pedro March,
metge, i Sr. Sertorio Alaix, consignatari de Vaixells
1925
Sr. Pablo Olivé Sanromá, (per rigurós dol, la va dur el Sr. Luis Villarroel)
Sr. Fernando Roig i Sr. Manuel Orthí
1926  
1927
Sr. Sanz, Tinent Coronel d’Enginyers
1928 La processó no va sortir degut a la pluja
1929
Sr. Manuel Pedrol
Sr. Benigno Dalmau i Sr. José Masó
1930  
1931
Sr. José MĒ Casabó
Sr. José Alaveu i Sr. Francisco Gómez de Menbrillera,
Director del Banc d’Espanya a Tarragona, el primer i Enginyer en Cap d’Obres Públiques, el segon.
1932,
1933 i
1934
Aquests tres anys, la processó se celebrà pel claustre i interior de la Catedral. Els portants possiblement foren directius de l’Entitat
1935 Directius de la Germandat
1936 La processó se celebrà per l’interior de la Catedral
1937 No es va celebrar la processó (guerra civil espanyola)
1938 No es va celebrar la processó (guerra civil espanyola)
1939
Sr. José MĒ Fontana, Cap Provincial de la FET i de les JONS
Sr. Governador Civil de Tarragona i Sr. Comandant de Marina de Tarragona

abanderats i cordonistes dels anys 1940 al 1959

inici full


1940
Sr. Pedro Gil Moreno de Mora
Sr. Javier de Muller i Sr. Santiago Gramunt i Subiela
1941
Sr. Joaquín Bau Nolla
Sr. Antonio Prat Ferrando i Sr. Luis de Muller y de Ferrer
1942
Sr. Juan Bautista García
Sr. Luis Arias i Sr. Luis Sedó
1943
Sr. Juan Creus Cañellas
Sr. José María Tarrasa Alvira i Sr. Tomás García Rebull
1944 Sr. Miguel Menéndez Broneta, Director General de Ports i Senyals Marítimes
Sr. Marqués de Muller i Sr. Eduardo Serrano Suñer
1945
Sr. Pablo Olivé Sanromá
Sr. Jaime Gousart Novell,
Director del Banc Mercantil , i Sr. José María Roig Gasol
1946
Sr. Arturo Pardiñes Magarolas
Sr. Pablo Olivé Sanromá i Sr. Antonio Ferrer Casas
1947
Sr. Eduardo Romeu Poch, en representació del Sr. José Torres Baixeras, President del Consell d’Administració de Automóviles y Transportes, SA
Sr. José MĒ Torres Millan i Sr. Fernando Savín Coria,
Conseller i Apoderat respectivament, de l’esmentada societat
1948
Sr. ángel B. Sanz
1949
Sr. Francisco Figuerola Ferrer
Sr. Enrique Corbella Guanse i Sr. Eduardo Baixauli Morales,
Jutge Municipal de Tarragona
1950
Sr. Pedro Gual Cano (en substitució del seu pare Pedro Gual Villalbí)
Sr. Luis i Carlos Ahumada Gual
1951
Sr. Luis de Foranda Gómez, Gentilhome de sa Majestat
Sr. Felipe de Salvador y de Solá i Sr. José María Fernández de Cañete y Cuadrado,
Cavallers del Reial Cos de la Noblesa de Catalunya
1952
Sr. Emilio Mateu Mateu
Sr. Joaquín Gonsalbez Roca i Sr. Manuel Rimbau Fontanals
1953
Sr. Antonio Iturmendi
Sr. José MĒ Sentís i Sr. Antonio Prat Ferrando
1954
Sr. Juan Antonio Parera
1955
Sr. José María Fábregas Cisteré
Sr. José Porres Navarro i Sr. Juan Solé Caralt
1956
Sr. Antonio Segon Gay
Sr. Mateo Molleví Rivera i Sr. José Pascual Graneri
1957
Sr. Juan Cid Estorach, Secretari del Tribunal de Contraban i Defraudació de Barcelona
Sr. Octavio Cid Estorach i Sr. Fermín Lapuente Moreno,
Alts funcionaris del Cos Tècnic de Duanes
1958
Sr. José María de Porcioles Colomer
1959
Sr. Juan Creus Cañellas

abanderats i cordonistes dels anys 1960 al 1979 inici full   

1960
Sr. Fernando Herrero Tejedor, Delegado Nacional de Provincias, Conseller Nacional i Procurador a Corts
Sr. Francico Aromir Torrellas i Sr. Alejandro Sanvicente Samá,
Conseller Nacional, Procurador a Corts i Delegat Provincial de Sindicats, el primer, i Fiscal de la Audiència, el segon.
1961
Sr. José Macian Pérez, Ministre-Lletrat del Tribunal de Comptes
1962
Sr. Víctor Merelo de Barberá, President de la Junta Provincial de la Lluita contra el Càncer i consignatari de Vaixells
Sr. Ignacio Navarro Octavio de Toledo,
Vice-cònsul d’Anglaterra i Sr. Pablo Cocurny
1963
Sr. Eduardo Baixauli Morales, Jutge Municipal de Tarragona i President de l’Institut Musical
Sr. Arturo Baixauli Morales i Sr. Rafael Bauxauli Morales
1964
Sr. León Barbier Gesti
Sr. José María Cañellas Ruiz de Velasco i Sr. Pedro Lloret Carbó
1965
Sr. Juan Manuel Romeu Sanromá, Consignatari de Vaixells i President del Sindicat de la Marina Mercant
Sr. Fernando Boada Aragonés i Sr. Antonio Jané Morera,
ambdòs consignataris de Vaixells, cònsul de Suècia, el primer, i de Grècia, el segon.
1966
Sr. Salvador Farrarons Graupere, President de la Federació de Mutualitats de Catalunya i Balears
Sr. Jaime Franci Bordoy i Sr. Ramón Brull Figueras,
Membres de la directiva de la Federació de Mutualitats
1967
Sr. Alberto Fatsini Saún, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta
Sr. Ramón Jornet Sabaté i Sr. Fernando Porres Bel,
Regidors de l’esmentat Ajuntament
1968
Sr. Miguel Nolla Barceló, Cap de medicina interna de l’Institut médico-quirúrgic de la Creu Roja de Tarragona
Sr. Rafael Orozco Delclós i Sr. Pedro Mallafré Gimeno
1969
Sr. José Argilaga Subirats, Cap de clínica de l’Institut Pere Mata de Reus
Sr. Agustí Tarrés Roure i Sr. José Solé Armengol
1970
Sr. Agustín Tarrés Roure
Sr. Alejandro Aranaz Sanz i Sr. Baudilio Reixes Gavaldá
1971
Sr. Marcelino García Llauradó, Sots-President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona
Sr. Jaime Plana Elias i Sr. Javier García Cirera
1972
Sr. Enrique Penalba Sedó
Sr. Luis Penalba Sedó i Carlos Penalba Sedó
1973 Sr. Alberto Heras Salgas
Sr. Juan Olivé Martí i Sr. Antonio de Echevarría Cervera
1974
Sr. David Corbella Barrios, Director de la Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de Madrid
Sr. Juan García Marqués i Sr. José Juanjomartí Blanch
1975
Sr. Josep Llobet Tapias
Sr. Josep Casamitjana Costa i Sr. Albert Magarolas Orteu
1976
Sr. Francisco Vives Andreu, President de la Unió d’Empresaris de la Federació Sindical Provincial de Comerç de Tarragona
Sr. Fernando Fernández Mesa i Sr. Juan Roset Mestre
1977
Sr. Jordi Fleix Pujol
1978
Sr. Antonio Segarra Morera
Sr. José M. Franqués Rovira i Sr. Juan Martínez Martínez
1979
Sr. José Creus Ferrando
Sr. Juan Vila Tintoré i Sr. Rafel Gabriel Costa

abanderats i cordonistes dels anys 1980 al 1999 inici full   

1980
Sr. Javier Artal Murillo
Sr. Manuel Fonte Fábregas i Sr. Alberto Vallvé Navarro
1981
Sr. Bernabé Martí Llauradó, Membre de la Junta de Govern de l’Ilˇlustre Colˇlegi d’Advocats de Tarragona
Sr. Miguel Andreu Bernadó i Sr. Manuel Fonte Fábregas
en substitució del Sr. Francisco Sariol Martínez per enfermentat d’aquest
1982 Sr. Juan Ramon Martorell Comas, President de l’Associació de Magatzemistes de fustes de Tarragona
Sr. Javier Vallvé Navarro i Sr. Antonio Martorell Comas
1983
Sr. Enric Solé Piñol
Sr. Florencio Gasulla i Sr. Rafael Tatay Durán
1984
Sr. Alejandro Penalba Sedó
Sr. Juan María Galofré Saumell i Pedro Antonio Clua Monegal
1985
Sr. Jaime Andreu Cuéllar, President del Gremi d’Artesans Forners de Tarragona i Província
Sr. José Descarrega Piñol i Sr. José Rabasó Brunet,
Membres de la directiva del Gremi esmentat
1986
Sr. Manuel Pau Recasens Grasas
Sra. Marta Recasens Alsina i Sra. Sónia Recasens Alsina
1987
Sr. Santiago Camós Costa, Delegat a Tarragona de la Consellería d’Economía i Finances de la Generalitat de Catalunya
Sr. Arnald Saura Mirandes i Sr. Francesc Alsina Vinyeta
1988
Sr. Lluís Badía Chancho
Sr. Matías Palau Sanahuja i Sr. Joan Basora Robert
1989
Sr. Josep Maldonado Gili, Delegat Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona
Sra. María Jesús Vilá Segarra i Sr. Joan Planes Güell
1990
Sr. Ramón Mas Vives, President d’Honor de la Germandat
Sr. Josep Mas Curto i Sra. Sílvia Mas Fort
1991
Sr. Antón Munné Estopiñá, Vicepresident de la Diputació de Tarragona
Sr. Josep María Musté Folch i Sr. Ramón Cardús Llatzé,
Diputats
1992
Sr. Josep Antón Burgasé Rabinat, Regidor de l’Ajuntament de Tarragona i Diputat Provincial
Sr. Manel Rivera Moral i Sr. Francesc Díez Ral
1993
Sr. Ramon Gras Vidal, President del Colˇlegi de Camins, Canals i Ports de la Demarcació de Tarragona
Sr. Leonardo Carcolé Galea i Sr. Ramon Juanola Subirana
1994
Sr. Ramon Gras Vidal, President del Colˇlegi de Camins, Canals i Ports de la Demarcació de Tarragona
Sr. Leonardo Carcolé Galea i Sr. Ramon Juanola Subirana
1995
Sr. Joan Aregio Navarro, Delegat Territorial de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya a Tarragona
Sr. Esteve Guardiola Osca i Sr. Manel Sanromá Lucía
1996
Sr. Jesús Martín García, President de la Societat d’Estudis Econòmics
Sr. Joan Basora Robert i Sr. Jacint Romeu Masip,
Vocals de l’esmentada Societat
1997
Sr. Ricardo Climent Merelo
Sr. José Antonio Serrano Punyet i Sr. Antoni Figuerola Martorell
1998
Sr. Pere Grau Valls
Sr. Joan Lacorte Quintillá i Sr. Joan Ramon Martorell Comas
1999
Sr. Jordi Miquel Sendra Vellvé
Sr. Josep Joaquím Sendra Vellvé i Sra. Maria del Mar Sendra Vellvé

abanderats i cordonistes dels anys 2000 a 2011 inici full

2000
Sr. Luis Maestre Oliva, President del Colˇlegi Industrial d’Enginyers de Catalunya a la demarcació de Tarragona
Sr. Abelardo Freijanes Parada i Sr. Rafael Mutlló Pàmies
2001
Sr. Rafael Sanromà Manent
Sr. Eduard Sanromà López i Sr. Xavier Pérez Andreu
2002 La processó no va sortir degut a la pluja
2003
Sr. Josep Poblet Tous
Sr. Albert Vallvé Navarro i Sr. Alfred Ventosa Carulla
2004
Sr. Jaume Martí Suchs
Sr. Jaume Sáez Millan i Sr. Adolf Quetcuti Carceller
2005
Sr. Urbano Rifaterra Espallargas
Sr. Urbano Rifaterra Casamitjana i Sr. Francesc Marcos Aixalà
2006
Sr. Francesc Blasco Martorell, President del Colˇlegi de Graduats Socials de Tarragona
Sra. Bibiana Cotano Martín i Sra. Anna M. Asamà Esteve
2007
Sr. Magí Mejías Sendra,
Sr. Joan Ramon Mejías Sendra i Sr. Joaquim Mejías Sendra
2008
Sr. Andreu Muñoz Melgar,
Sr. Marcel Pallejà Blai i Sr. Jesús Blanco Calvo
2009
Sr. Antoni Vives Sendra,
Sr. Anton Vives Grau i Sra. Susana Vives Grau
2010
Sr. Anton Valero Solanellas,
Sr. Pere Pau Mallafré Gagicao i Sr. Xavier Andreu Tubella
2011
Sr. Antoni Ventura Gabriel,
Sra. Maria Olivé Ódena i Sra. Laia Ventura